Vážení příznivci a přátelé muzea ropy
rádi bychom Vás pozvali na tradiční setkání – valnou hromadu

Tentokrát si připomeneme 110 let naftařiny v našem regionu. Budou k dispozici archivní fotky i noviny.
Naše setkání bude začínat v 16:00.

Celé dopoledne od 13:00 bude probíhat geologické odpoledne – rýžování, paleopískoviště, dílny vhodné zejména pro děti.od 17:00 se zapálí táborák a ve 20 hodin bude noční prohlídka. 

Těšíme se na setkání a pokud víte o někom, kdo by rád rozšířil naše řady, prosím, pozvěte ho.

Zdař Bůh
Ing. Stanislav BENADA, Ph.D
předseda správní rady z.s.
MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ GEOLOGIE HODONÍN