S koncem roku 2019 skončila dvouletá práce na realizaci projektu Toulky po naftařském příhraničí, kterývznikl ve spolupráci našeho hodonínského Muzea naftového dobývání a geologie, města Gbely a Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.. Projekt byl podpořen Evropskou unií z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s celkovým rozpočtem 286 019 EUR. Projekt byl finančně podpořen také z rozpočtu Města Hodonína.

Hlavním cílem projektu byla propagace unikátních technických a přírodních památek spojených s více než stoletou historií dobývání a zpracování ropy v příhraničním regionu Hodonín-Gbely.

„Projekt pro nás představoval výzvu a mnoho práce. Díky projektu se zvýšila atraktivita našeho regionu, a to nejen pro turisty, kteří stále častěji vyhledávají technické památky, ale také pro místní obyvatele a školní exkurze.“ říká Stanislav Benada, ředitel muzea.  

Podařilo se vytvořit ucelený systém zahrnující desítky naučných bodů, které mapují technické památky moravsko-slovenského pomezí. Díky novým webovým stránkám (www.muzeumropy.cz) je nyní možné získat podrobné informace o jednotlivých bodech a jejich polohu na interaktivní mapě (záložka Lokality). Nově vytvořené Kontaktní turistické centrum v Muzeu ropy nabízí pro návštěvníky celou řadu služeb, od informačních letáků, mapy, brožury lokalit, drobných suvenýrů až po nabití telefonu či připojení k internetu.

Turisté, školní exkurze i všichni návštěvníci si mohou ve venkovní části budovy prohlédnout Geopark, který seznamuje s horninami vídeňské pánve, na nějž navazuje Expozice Cesta ropy v prostorách recepce muzea.

Věřím, že nyní bude pro všechny snazší vidět to, co vidí geologové, tedy jak přírodní procesy, které se odehrávaly před miliony lety, ovlivnily současnou podobu našeho regionu.“ uzavírá Stanislav Benada.